Finansijska pomoć za internacionalne studente - StudieForis

Finansijska pomoć za međunarodne studente

Šta je finansijska pomoć?

Komplikovana tema! Jednostavno rečeno, to je novac potreban za plaćanje obrazovanja. Stipendije, grantovi, zajmovi i studentski rad su oblici finansijske pomoći. Mnoge porodice su zapanjene kada vide cenu za fakultetsko obrazovanje. Svakome, posebno međunarodnim studentima, može biti teško i stresno da shvate kako da finansiraju svoje obrazovanje. Zbog toga je deo mog posla da pomognem učenicima i porodicama da pronađu škole koje su dobre ali koje imaju i razume cene. Finansijska pomoć može omogućiti porodicama da priušte obrazovanje bez opterećivanja kućnog budžeta.

Mogu li se međunarodni studenti prijaviti za federalnu pomoć?

Ne. Međunarodni studenti ne mogu podneti Federalni zahtev za finansijsku pomoć za studente (FASFA). Oni međutim mogu da konkurišu za potencijalno velike sume novca koje škole, bilo javne ili privatne, imaju na raspolaganju. Oni popunjavaju profil za "Stipendiju za koledže" (College Scholarships Service CSS), u zavisnosti od škole. Nije uobičajeno da dobijete iznos za punu školarinu i, u nekim slučajevima, što je više novca vaša porodica spremna da plati, to će se više vrata otvoriti.

Koja vrsta pomoći je dostupna međunarodnim studentima?

Koledž/univerzitet pruža najznačajniji oblik pomoći. Ova pomoć je klasifikovana kao „zasnovana na potrebama“, „zasnovana na zaslugama“ ili kao mešavina ova dva, kao i privatne stipendije ili zajmovi (koji se otplaćuju po završetku studija). Privatne stipendije nisu povezane sa vladom ili školom, a studenti mogu da potraže organizacije ili privatne kompanije koje pružaju takvu pomoć. Veb nudi informacije i liste poznatih institucija koje daju stipendije za međunarodne studente, kao što su edupass.org i scholar4dev.

Šta je finansijska pomoć "zasnovana na potrebama"?

Ovaj oblik pomoći je zasnovan na materijalnoj situaciji vaše porodice. Međunarodni studenti popunjavaju CSS profil, a fakulteti će odrediti da li je studentu potrebna pomoć. Nažalost, neće je dobiti svi koji se kvalifikuju za pomoć zasnovanu na potrebama. Koledži ne moraju da zadovolje 100% potreba svakog studenta. Pošto mnoge institucije dodeljuju stipendije po principu „prvi po redosledu“, podnesite zahtev za finansijsku pomoć i prijave za fakultet što je pre moguće kako biste povećali svoje šanse da dobijete pomoć zasnovanu na potrebama. CSS profil je obično dostupan 1. oktobra svake godine, a svaka škola određuje rok prijave. Kao i kod prijave za prijem, profil se može predati pre isteka roka.

Ko može da konkuriše za finansijsku pomoć „zasnovanu na zaslugama“?

"Pomoć za zasluge" se dodeljuje na osnovu akademskog i vannastavnog (umetničkog, muzičkog, sportskog...) uspeha. Drugim rečima, fakulteti imaju specifičan profil studenata koji pokušavaju da privuku i ponekad on ne mora da bude povezan sa školskim uspehom ili sportom, već jednostavno može biti sa željene lokacije. Nema potrebe da se prijavite za pomoć „zasnovanu na zaslugama“. Prilikom prijave za upis na univerzitet, dodeljivanje "pomoći za zasluge" će biti razmotreno.

Mogu li se međunarodni studenti prijaviti za federalne kredite?

Ne. Međunarodni studenti nemaju pravo na federalne zajmove. Oni, međutim, mogu imati pravo na kredite od privatne institucije ili zajmodavca. Zajmovi su pravni ugovori i važno je biti veoma oprezan kada tražite ovu vrstu finansijske pomoći.

Da li je međunarodnim studentima dozvoljeno da rade dok su u Sjedinjenim Državama?

Da. Međunarodnim studentima je dozvoljeno da rade ako su redovno upisani na fakultete i sa važećim statusom F-1 vize. Dozvoljeno im je da rade u kampusu do 20 sati nedeljno kada je nastava u toku i do 40 sati nedeljno kada nastava nije u toku. Obratite se međunarodnoj studentskoj kancelariji i raspitajte se o američkim saveznim porezima.


Koja je razlika između "slepe potrebe" ("Need-blind") i "svesne potrebe" ("Need-aware")?

"Need-blind" upis podrazumeva da sposobnost porodice da plati ili ne plati univerzitet neće biti uzeta u obzir kada se odlučuje o prihvatanju studenta, listi čekanja ili odbijanju studenta. Međutim, to ne znači da će učenik dobiti novčanu pomoć čak i ako mu je neophodna. Postoje neke institucije koje su "need-blind" za domaće studente i "need-aware" za međunarodne studente. Šta je "svesna potreba"? Kada se odlučuje da li će se učenik prihvatiti ili ne, univerziteti sa "svesnim potrebama" razmatraju sposobnost porodice da plati školarinu. Za međunarodne studente, samo pet institucija je "slepo" za potrebe studenata: Harvard, Yale, MIT, Princeton, and Amherst.

Share this post


Ostavite odgovor