FAQs

Najčešće postavljena pitanja
Pitanja vezana za studiranje u inostranstvu

P: Zašto odabrati konsultanta za obrazovanje (IEC)?

Konsultanti za obrazovanje (IEC) su stručnjaci koji savetuju učenike i njihove porodice u vezi sa obrazovnim odlukama. Zahvaljujući njihovom znanju o brojnim školama i programima, roditelji i učenici će dobiti nepristrasne, objektivne savete. Postoji nekoliko različitih vrsta IEC-a, a moja specijalizija je iz oblasti za međunarodno obrazovanje – pomažem srednjoškolcima, studentima na koledžima i studentima na postdiplomskim studijama da studiraju u inostranstvu i pronađu najbolji fakultet i program za sebe. Važno je napomenuti da IEC-i nisu agenti i stoga ne prihvataju nikakve naknade ili nadoknade od univerziteta ili koledža. Učenik je moj klijent, i ja se vodim odlukama koje su u njegovom / njenom interesu. Za više korisnih informacija kliknite na donji link.

IECA Internacionalno savetovanje (na engleskom)

P: Šta možete da očekujete kada sarađujete sa konsultantom koji je član IECA?

Ja sam član Independent Educational Consultants Association (IECA), (Nezavisne asocijacije konsultanata za obrazovanje), organizacije koja osigurava da njeni članovi ispunjavaju najviše standarde obrazovanja, iskustva i etike u radu. Kao bivši međunarodni student, razumem i želju i potrebu za učenjem o drugim zemljama i kulturama, kao i prepreke koje se mogu pojaviti. Verujem da obrazovanje omogućava da vidimo svet kroz različite perspektive, a studiranje u inostranstvu je jedna od nijh. Privilegija je pomoći studentima da ostvare svoj cilj dobijanja kvalitetnog obrazovanja dok žive u stranoj zemlji. Za detaljnije objašnjenje, molimo kliknite na donji link.

IECA Generalna brošura (na engleskom)

P: Koji profil sredjnoškolaca fakulteti / koledži traže?

Svaki fakultet / koledž je jedinstven i ima svoje prioritete i kriterijume za profil učenika. Ono što je sigurno je da koledži traže učenike čije će veštine i iskustvo biti od koristi njihovoj instituciji. Za više informacija pogledajte članak IECA-e sa savetima o tome šta možete da uradite.

Kriterijumi koje srednjoškolci treba da ispune (na engleskom)