DODATNE USLUGE

PRIPREMA ZA INTERVJU

Jednočasovna konsultacija i priprema studenta za razgovore (intervjue) sa:

  • Fakultetom i internatom kao deo procesa selekcije
  • Ambasadom u toku aplikacije za vizu
  • Sportskih sastanaka kao deo selekcije za sportsku stipendiju

IZBOR PROFESIJE

Akademska i profesionalna orijentacija može biti od velike pomoći studentima tako što im pomaže da shvate koje studije i veštine su potrebne za različite karijere. Ova podrška im omogućava da donose informisane odluke o svom obrazovnom putu i usmere se na pravi način.

ESEJI I MOTIVACIONA PISMA

  • Pomoć u osmišljavanju i pisanju eseja i/ili motivacionih pisama
  • Ispravke/revidiranje eseja za „Common Application“ dok ne bude spreman za slanje
  • Svaki esej se naplaćuje po satu rada.

DVOČASOVNA KONSULTACIJA

Za one koji žele samostalno da apliciraju a potrebne su im smernice – cilj ove dvočasovne konsultacije je da studentu i njegovoj porodici pružim sve potrebne informacije i pojasnim korake koji su potrebni za samostalno snalaženje u procesu prijave za fakultet.