PAKET „NA VREME“

Treća godina srednje škole je idealno vreme da započnete proces prijave na fakultete. Tokom letnjih meseci, pre polazak u treći razred, organizuje se sastanak sa učenikom i roditeljima o ključnim elementima procesa prijave.

PAKET „NA VREME“:
 • Vremenski plan
 • Testovi ličnosti / profesionalna orijentacija
 • Datumi standardizovanih testova (SAT/ACT/TOEFL), uspeh i ocene
 • Lista fakulteta
 • Srednjoškolski kurikulum i vannastavne aktivnosti
 • Preporuke nastavnika / zahtevi za svedočanstva
 • Razumevanje procesa opšte prijave za koledže (Common Application)
 • Finansijska pomoć – CSS profil ili FASFA
 • Proces izrade eseja
 • Apliciranje na univerzitete
 • Detaljna analiza i predlog odluke
 • Pomoć prilikom dobijanja vize

KORACI PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE 

Postepeno, budući studenti i njihove porodice će biti upoznati sa uslovima dobijanja finansijskoj pomoći, stipendijama, grantovima (vrsta kredita koja se ne vraća), kreditima i ostalim oblicima finansiranja na fakultetima i koledžima. U isto vreme će biti urađen i test ličnosti / profesionalne orijentacije koji će nas usmeriti ka izgradnji „najbolje prilagođene liste“ (tada bi rezultati testova ACT i / ili SAT i TOEFL trebalo da budu dostupni). Potom se pravi potencijalna lista fakulteta, kao i opcije u zavisnosti od rezultata testova i ocena.

Ovaj postupak se ponavlja tokom cele godine. Radim sa učenicima tokom leta pre njihove četvrte godine da bismo osmislili eseje za opštu prijavu (Common Application), kao i dodatne eseje za određene institucije. Tokom jeseni četvrte godine, usredsređujemo se na prijave, uključujući i pisanje eseja. Kada se prijave podnesu (za većinu škola, 15. januar se smatra krajnjim rokom za redovnu odluku), čekamo na odgovore!

VAŽNA NAPOMENA

Studie Foris ne mogu garantovati prijem na bilo koji određeni univerzitet ili koledž jer su usluge koje pružamo isključivo savetodavne prirode. Student i porodica donose konačnu odluku u vezi sa univerzitetima i programima. Bez obzira da li je student primljen na univerzitet koji je izabrao, konsultantska usluga koju Studie Foris pruža se plaća.