Izbor između koledža opšteg tipa i univerziteta u US

Univerzitet ili koledž liberalnih umetnosti – Koji put odabrati?

Kada je u pitanju visoko obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, jedna od najvažnijih odluka koju ćete morati da donesete je da li ćete pohađati univerzitet ili koledž liberalnih umetnosti. Svaka opcija pruža jedinstveno obrazovno iskustvo, a razumevanje razlika će vam pomoći da donesete najbolju odluku koja će biti u skladu sa vašim ciljevima i akademskim ciljevima. Hajde da pogledamo neke karakteristike koledža liberalnih umetnosti  i univerziteta i fokusiramo se na neke ključne razlike, koje će vam, nadam se,  pomoći u izboru.

Fokus obrazovanja

Koledž liberalnih umetnosti: Ovakve institucije se fokusiraju na opštu edukaciju. Studenti se podstiču da proučavaju različite kurseve pre nego što se fokusiraju na određenu oblast studija. U nastavni plan i program često je uključen širok spektar kurseva društenih nauka koji se koncentrišu na kritičko mišljenje, interdisciplinarno učenje i holistički pristup obrazovanju.

Univerzitet: Univerziteti nude širi spektar akademskih programa, uključujući specijalizovane diplome i profesionalne škole. Oni pružaju mogućnosti za temeljno proučavanje i istraživanje u određenim oblastima, služeći studentima koji znaju šta hoće da studiraju.

Veličina grupe

Koledž liberalnih umetnosti: Jedan od ključnih kvaliteta koledža društvenih nauka je mala veličina odeljenja i nizak odnos student-fakulteta (Swarthmore koledž ima odnos studenata i fakulteta 7:1). Mala odeljenja pospješuju zanimljive diskusije, individualnu pažnju i timski rad. Čak i na kursevima sa opštim zahtevima koji se održavaju u salama za predavanja, zadržavaju se mala odeljenja, sa 100 studenata ili manje. Ovo stvara intimno okruženje za učenje, gde učenici mogu razviti bliske odnose sa profesorima.

Univerzitet: Veličina univerzitetskih razreda je često veća, a odnos studenti-fakultet veći (Maryland univerzitet ima odnos studenata naspram fakulteta 18:1). Opšti kursevi će imati stotine studenata u sali za predavanja. Studenti će imati manje lične pažnje i moraće da se više trude da uspostave bliske odnose sa profesorima. Mnogi univerziteti nude uputstva za velika predavanja, gde diplomirani studenti vode obuke studijskih grupa, pružajući priliku da se postavljaju pitanja i rešavaju poteškoće koje su se pojavile tokom predavanja.

Istraživačke mogućnosti

Koledž liberalnih umetnosti: Mogućnosti istraživanja su ograničene u poređenju sa univerzitetima. Ovi fakulteti se prvenstveno fokusiraju na preddiplomsko obrazovanje i ne nude postdiplomske programe i stoga imaju ograničen broj istraživačkih programa. Članovi fakulteta često uključuju studente u svoje istraživačke projekte.

Univerzitet: Nude veliki broj istraživačkih mogućnosti za studente osnovnih i postdiplomskih studija. Ove institucije imaju dobro opremljene laboratorije, biblioteke i specijalizovane resurse, nudeći studentima priliku da se uključe u najsavremenija istraživanja i steknu dragoceno praktično iskustvo u oblasti koju su izabrali.

Research Opportunities and PhD studies
Research opportunities for both undergraduate and graduate students.

Kultura i zajednica kampusa

Koledž liberalnih umetnosti: Ovi koledži imaju manji broj studenata i stoga organski neguju jaku osećaj za zajednicu i pripadnost, podstičući saradnju i intelektualnu razmenu, i u isto vreme pomažu u izgradnji bliskih odnosa među studentima i fakultetom. Fokus na holistički razvoj se proteže izvan učionice, sa mnogo mogućnosti za vannastavno uključivanje i liderske uloge.

Univerzitet: Ovi kampusi su dom za različite studente, sa mnogo dinamičnijom kulturom kampusa, nudeći mogućnosti za interakciju sa studentima iz različitih sredina i širokog spektra interesovanja. Međutim, stvaranje ličnih veza i pronalaženje osećaja zajedništva može zahtevati više napora zbog većeg broja učenika.

Resursi i objekti

Koledž liberalnih umetnosti: Dok fakulteti liberalnih umetnosti mogu imati manje budžete i manje resursa u celini, oni često daju prioritet preddiplomskom obrazovanju. Ovi koledži mogu imati dobro opremljene objekte za svoje specifične programe, kao što su umetnički studiji, scenski prostori ili naučne laboratorije. Fokus je na obezbeđivanju potrebnih resursa studentima da bi mogli napredovati u svojim oblastima studiranja.

Univerzitet: Univerziteti imaju veće budžete, obimnije resurse i najsavremenije objekte kao što su istraživačke biblioteke, napredne laboratorije i specijalizovana oprema. Širi dijapazon akademskih programa, smerova i manjih programa omogućava veću specijalizaciju i temeljno proučavanje u različitim disciplinama.

Krajni zaključak, izbor ispravnog obrazovnog puta je lična odluka i potrebno je da se neke stvari uzmu u obzir. Započnite svoje istraživanje unapred tako što ćete istražiti različite institucije i ono što one nude, kao što su: akademski programi, okruženje za učenje, zajednica kampusa i svi dodatni resursi koji su vam dostupni. Razmislite o vrsti obrazovanja koje će podstaći vaš lični i intelektualni razvoj. Razmislite o svojim strastima, ciljevima u karijeri i mogućnostima koje će vas dovesti do uspeha. Bilo da izaberete koledž liberalnih umetnosti ili univerzitet, zapamtite da je vaše obrazovanje više od časova i ocena. Radi se o otkrivanju ko ste, istraživanju novih ideja i izgradnji trajnih odnosa. Verujte u sebe, sledite svoje snove i maksimalno iskoristite ovu neverovatnu priliku.

Ako su vam potrebna dodatna uputstva ili pomoć, tu sam da vam pomognem. Kontaktirajte me putem emaila: contact@studieforis.com za sva dodatna pitanja koja imate. Srećno na vašem obrazovnom putu!

Share this post


Ostavite odgovor