Finansijka pomoć za studiranje u USA: CSS ili FASFA? - Studie Foris

CSS aplikacija ili FASFA? – Finansijska pomoć za studije u USA

Mogu li se međunarodni studenti prijaviti za finansijsku pomoć?

Da. Međunarodni studenti mogu da popune CSS profil.


Mogu li međunarodni studenti podneti FASFA prijavu?

Ne. FASFA je savezna pomoć, i to samo za građane SAD-a.


Šta je CSS profil?

CSS profil je skraćenica od College Scholarship Service Profile. To je aplikacija za pomoć koju ne dodeljuje država već druge institucije, a koju traži oko 185 koledža, univerziteta i stipendijskih organizacija. Ovo je lista "CSS Profile" škola.

CSS profil ima za cilj da stvori potpunu sliku o porodičnim finansijama i daje porodicama priliku da opišu sve posebne ili izuzetne okolnosti koje utiču na njihovu sposobnost da plate fakultet. Profil je veoma specifičan i detaljan, zahteva informacije u rasponu od prihoda do troškova domaćinstva. Nažalost, ne može se mnogo učiniti za porodice koje ne žele da daju takve informacije, posebno ako koledž zahteva CSS profil. Privatni fakulteti sa velikim fondovima su obično oni koji zahtevaju ovu aplikaciju.


Gde mogu da pronađem CSS profil?

Aplikacija je dostupna na sajtu Odbora za koledže, istoj instituciji koja kreira SAT ispit.

Da li je CSS profil besplatan?

Ne. Cena je 25 USD, a dodatni izveštaji su 16 USD. Može se platiti kreditnom karticom.


Da li postoji rok za podnošenje CSS profila?

Da. Krajnji rok u većini slučajeva prati rok za prijem svakog fakulteta i univerziteta. Uvek je pametno proveriti na veb stranici svake institucije ili pozvati kancelariju za finansijsku pomoć. Odgovornost podnosioca je da bude upoznat sa ovim rokovima. Propuštanje roka za finansijsku pomoć može ozbiljno ograničiti učenikovo pravo na pomoć.

Share this post


Ostavite odgovor